Wapenbroeders Zuid

Wapenbroeders Zuid


De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

Website: www.wapenbroederszuid.nl


   Neem contact met ons op
Algemene voorwaarden
Copyright © 2018 Downdijk
Facebook Google+ LinkedIn Twitter Pinterest